Əlaqə Mərkəzi

Təlim kateqoriyaları siyahısına qayıtmaq

Müştəri üçün sizinlə əlaqə saxlamağının ən rahat və əlçatan vasitəsi zəngdir. Bu səbəbdən, həmin zəngə necə cavab veriləcəyindən çox şey asılıdır.

Bu sahəyə aid təlimlərimizdən faydalanmaqla Əlaqə Mərkəziniz nə əldə edəcək?

  • Operatorların səriştəsi və stressədavamalılığı artacaq;
  • Supevazeyzerlər effektiv idarəetmə metodlarına yiyələnəcəklər;
  • Şirkətinizdə Əlaqə Mərkəzinin prosesləri üzrə ekspertlər yetişəcək.

Təlimlər

Bağla

Bağla

Qeydiyyat blankı

*
*
*
Bağla

Mesaj göndərmək